Dołącz do nas

Polska Izba Turystyki jest otwarta na przyjęcie nowych członków.

Warunkiem przystąpienia do Polskiej Izby Turystyki jest:

  • prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej jeden rok,

  • złożenie kserokopii dokumentów stwierdzających podstawę prawną działalności,

  • wypełnienie i złożenie ankiety członka/kandydata PIT,

  • pisemna rekomendacja dwóch członków PIT potwierdzona podpisem i pieczątką,

  • pozytywna opinia Rady Wojewódzkiego Oddziału PIT, a w przypadku gdy PIT nie posiada swojego oddziału w danym województwie, deklaracje opiniuje Biuro Wykonawcze PIT z siedzibą w Warszawie, oraz złożenie deklaracji członkowskiej