Pakiet korzyści

Jeśli chcesz decydować o kształcie polskiego przemysłu turystycznego, być w centrum ważnych wydarzeń, podnosić standardy i dzielić się z nami wiedzą i doświadczeniem – Dołącz do nas!
Pakiet korzyści z przynależności do Polskiej Izby Turystyki

INFORMACJA

Informacje dot. bieżących wydarzeń w gospodarce, branży turystycznej, działalności Izby, najnowszych tendencji w turystyce krajowej i światowej, ostrzeżenia dot. sytuacji politycznej i zagrożeń dla zdrowia turystów, zaproszenia do udziału w imprezach turystycznych.

Informacje o projektach promocyjnych, konferencjach, konkursach adresowanych do branży.

Newsletter Izby „InfoPIT” do Członków.

Strona internetowa Podlaskiego Oddziału PIT i portal doradczo-informacyjny PIT.

POMOC

Wszechstronna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradztwo w zakresie prawa podatkowego i ochrony danych osobowych. Przygotowywanie ekspertyz prawnych i podatkowych natury ogólnej.

Pomoc w nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych z krajami UE oraz innymi krajami otwierającymi się na turystykę.

Działania na rzecz obniżenia stawek z tytułu praw autorskich i pokrewnych (ZAIKS, STOART i inne).

Porady, rekomendacje, kontynuacja działań w temacie VAT marża.

Reklamacje i spory – Izba uczestniczy w procesach reklamacyjnych, przygotowuje opinie prawne w kwestiach ogólnych dotyczących Członków.

PROMOCJA

Reklama Członków na stronie PIT Podlaskie (www.podlaskie.pit.org.pl) oraz PIT (www.pit.org.pl) a także w mediach społecznościowych – Facebook.

Uczestnictwo na preferencyjnych warunkach w targach turystycznych krajowych i zagranicznych.

Promocja Firm zrzeszonych w PIT podczas międzynarodowych workshopów, konferencji, study tour oraz konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez PIT.

Wydawnictwa PIT – wspólne katalogi reklamowe Członków Oddziału.

Promocja etycznych zachowań w biznesie – relacje między Członkami; Rzecznik Rzetelności Zawodowej.

Certyfikat PIT – ważny na dany rok kalendarzowy, potwierdza przynależność do prestiżowej organizacji i uwiarygodnia podmiot, który go używa; daje prawo do posługiwania się logotypem Izby w materiałach informacyjnych i reklamowych.

Nagrody i wyróżnienia – odznaka honorowa „Za zasługi dla PIT”, Złoty Globus, Fair Play polskiej turystyki – Kryształowy Globus, rekomendacje Członków do odznaczeń ministerialnych.

Patronaty PIT – ważne dla turystyki wydarzenia, szczególnie organizowane przez Członków.

REPREZENTACJA

Reprezentowanie interesów branży turystycznej w Polsce i zagranicą (ECTAA) oraz w Komisjach Sejmowych, Parlamencie i Rządzie.

Poprzez członkowstwo w regionalnych organizacjach turystycznych (ROT) reprezentowanie interesów branży wraz z korzyściami z tego tytułu.

W ramach Oddziału organizacja konferencji oraz spotkań z lokalnym samorządem i mediami dot. ważnych kwestii turystycznych w regionie.

Wpływ na legislację – kształtowanie polityki unijnej w zakresie turystyki i dostęp do danych i opracowań przygotowywanych na potrzeby ECTAA i poszczególnych członków.

Konsultacje i opiniowanie projektów aktów prawnych jako partner społeczny – PIT.

WSPÓŁPRACA

Tworzenie i realizacja projektów wspierających rozwój polskiej turystyki wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną, samorządami, ROT, LOT.

Możliwość kształtowania relacji i wymiany doświadczeń między Członkami Izby.

Komisje i Zespoły problemowe – współpraca w ramach komisji stałych: ds. Turystyki Wyjazdowej, ds. Turystyki Przyjazdowej, ds. Agentów Turystycznych, ds. Agentów IATA, ds. Obiektów Noclegowych, ds. Kształcenia

oraz w ramach zespołów problemowych: ds. prywatyzacji obiektów położonych na terenach Lasów Państwowych, ds. certyfikacji pilotów, rezydentów i animatorów.

Oferty partnerskie – korzystne warunki współpracy z Partnerami dla Członków Izby: BNP Paribas – usługi bankowe, Global Security Systems – ochrona danych osobowych, Alfa Star – warunki prowizyjne dla agentów, Travelife – certyfikaty turystyki zrównoważonej, Alior Bank – wymiana walut.

SZKOLENIA

Dostęp do szkoleń z zakresu najnowszych trendów światowej turystyki, promocji, rozwiązań prawnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej w nowych warunkach UE.
W ramach Izby i Oddziałów prowadzone są szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, szkolenia podatkowe, z zakresu ochrony danych osobowych, dot. programu e-voucher i certyfikacji pilotów.

Izba zapewnia preferencyjne warunki uczestnictwa w szkoleniach dla swoich Członków.

KSZTAŁCENIE

Izba uczestniczy w przygotowywaniu opracowań naukowych i badawczych z dziedziny turystyki.

Izba przygotowuje własne programy certyfikacyjne.

Członkowie mają możliwość wpływu na jakość kształcenia kadr dla turystyki – opiniowanie projektów programów kształcenia, współpraca z uczelniami wyższymi.

INTEGRACJA

Udział Członków Izby w wyjazdowych kongresach, spotkaniach branżowych i atrakcyjnych wyjazdach studyjnych organizowanych przez PIT na preferencyjnych warunkach.

Integracja podmiotów branży turystycznej – wymiana doświadczeń, większe zaufanie, współpraca, wspólny lobbing na rzecz przestrzegania ustawy o usługach turystycznych – skategoryzowane obiekty noclegowe, organizatorzy imprez turystycznych.

Dołącz do nas! Postaw na prestiż! Polska Izba Turystyki – Oddział Podlaski