Spotkanie Wigilijne Oddziału Podlaskiego

13 grudnia 2018

Spotkanie Wigilijne Oddziału Podlaskiego

12 grudnia 2018 roku w Hotelu Leśnym w Białymstoku odbyło się tradycyjne coroczne Spotkanie Wigilijne Oddziału. Podsumowaliśmy mijający rok, podzieliliśmy się opłatkiem i doświadczeniami. Było świątecznie, pysznie, rodzinnie turystycznie.