Walne Zgromadzenie Podlaskiego Oddziału PIT

21 marca 2019

W dniu 21.03.2019 r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki w Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnym Krzyżewo.
Podczas zgromadzenia prezes ustępującego Zarządu oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawili kolejno Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności Oddziału za okres kadencji 2014-2018 i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za okres kadencji.
Wybrano nowe władze Oddziału Podlaskiego:
Agnieszka Zyzało ponownie została wybrana na prezesa Oddziału. W skład Zarządu weszli:
Halina Zembrowska – wiceprezes, Eugeniusz Ławreniuk – wiceprezes, Zbigniew Dec – skarbnik, Stanisława Fiutowska – sekretarz.
Komisję Rewizyjną nowej kadencji reprezentują:
Paweł Lawda – przewodniczący, Nina Artemowicz – wiceprzewodniczący, Ewa Jarmołowska – sekretarz.
W trakcie zgromadzenia członkowie dyskutowali na temat planów działania w ramach oddziału, między innymi nad rodzajami szkoleń oraz wyjazdów integracyjnych. Uchwalono budżet i plan działania na 2019 rok.

Przed Walnym Zgromadzeniem odbyło się szkolenie pt. „Wybrane zagadnienia dotyczące opodatkowania VAT branży turystycznej”, które poprowadził Jerzy Kuprianowicz, doradca podatkowy współpracujący z Polską Izbą Turystyki.

Po obradach członkowie Oddziału mieli okazję zwiedzić Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnym Krzyżewo, które jest nowym członkiem Oddziału Podlaskiego.