Władze Izby

Zarząd Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki

Prezes Podlaskiego Oddziału PIT
Agnieszka Zyzało

Wiceprezes Podlaskiego Oddziału PIT
Halina Zembrowska

Wiceprezes Podlaskiego Oddziału PIT
Eugeniusz Ławreniuk

Skarbnik Podlaskiego Oddziału PIT
Zbigniew Dec

 

Komisja Rewizyjna:

Paweł Lawda – przewodniczący

Nina Artemowicz – wiceprzewodniczący