Władze Izby

Zarząd Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki

Prezes Podlaskiego Oddziału PIT
Agnieszka Zyzało

Wiceprezes Podlaskiego Oddziału PIT
Halina Zembrowska

Wiceprezes Podlaskiego Oddziału PIT
Eugeniusz Ławreniuk

Skarbnik Podlaskiego Oddziału PIT
Zbigniew Dec

Sekretarz Podlaskiego Oddziału PIT
Stanisława Fiutowska

Komisja Rewizyjna:

Paweł Lawda – przewodniczący;

Nina Artemowicz – wiceprzewodniczący;

Ewa Jarmołowska – sekretarz.